top of page

Taalbouw voor

grote projecten

Brugtaal: overbrugt de kloof met de burger.

 

U werkt vol overgave aan het bouw- of herstructureringsproject. Echter, in de communicatie met de burgers gaat het mis. U kunt het voor hen maar niet goed doen. Andersom ziet u ook de burgers machteloos in hun woede staan. Alle partijen willen hier uitkomen, maar hoe? Niet getreurd: hieronder leest u hoe met Brugtaal de burgers bondgenoten blijven.

Regelmatig vinden grote herstructurerings- en bouwprojecten plaats in wijken. Hierbij wordt uiteraard gecommuniceerd. Maar ook blijkt keer op keer dat deze communicatie niet over komt. Een gevolg van de gescheiden werelden van de plaatselijke overheid / projectontwikkelaar en de burgers in de  wijk. Zij zien elkaar fundamenteel als tegenstanders en spreken elkaars taal niet. 

 

‘Onbetrouwbaar’ versus ‘onwil’

De communicatie vanuit de overheid / projectontwikkelaar wordt al gauw als ‘onbetrouwbaar’ gezien en de grens tussen echte zorgen van de burgers en ‘onwil’ is moeilijk te trekken. Beide zijden hebben (en versterken) een beeld van elkaar dat voorbij gaat aan de gedeelde goede bedoelingen met betrekking tot een goede leefomgeving. Een kloof dus. 

 

Brugtaal overbrugt de kloof! Een combinatie van Story Telling, waardenonderzoek en sociolinguïstisch onderzoek levert diep inzicht in wat de burgers bezig houdt, wat hun belevingswereld is én hoe zij die verwoorden. De burgers merken dat hun wereld serieus wordt genomen. Zij merken in de communicatie dat zij écht gehoord zijn. Zo herkennen zij zichzelf. 

 

Kritische bondgenoten

De communicatie vanuit de gemeente/projectontwikkelaar sluit vervolgens aan bij de burgers en getuigt van een diep begrip van wat hen beweegt. Dit wil niet zeggen dat de bewoners naar de mond wordt gepraat. Integendeel: Brugtaal geeft juist de ruimte om het op sommige onderwerpen hartgrondig met elkaar oneens te zijn en tóch in relatie te blijven. Zo blijven de burgers (kritische) bondgenoten.

 

Brugtaal is een gecombineerd aanbod van Taalbouw en trusted partners op het gebied van onderzoek, video, fotografie, branding en event organisatie.

 

 

Projectcommunicatie voor o.a.:

> Transformatie Zuiderpark Rotterdam

> Renovatie en nieuwbouw Erasmus MC Rotterdam

> Herstructurering Hoogvliet

certificaat story telling.png

Maak kennis met Taalbouw!

bottom of page