top of page

Taalbouw voor Implementaties

Implementaal: strategie en communicatie bij implementatieprojecten.

 

Een zeer groot deel van de implementaties van innovaties mislukt. Een dubbel verlies: de innovatie gaat niet renderen én de reeds bestede tijd, geld en energie blijft zonder resultaat. Bepalend voor het lukken óf mislukken van een implementatieproject is hoe de betrokkenen het project op zich ervaren. Worden ze overbelast, moeten ze van alles leren, worden ze te weinig betrokken? Knappe innovatie die het dan redt. 

 

Te vaak ligt de focus op de fantastische eigenschappen van de innovatie en minder op wat de impact van de implementatie ervan is op de betrokkenen. Alsof de innovatie zichzelf wel zal implementeren... de geschiedenis leert dat niets minder waar is. Mensen moeten niet alleen worden meegenomen, ze moeten trekker zijn van de implementatie, het succes willen. En om dat te bereiken is superieure communicatie nodig: Implementaal.

 

Tweerichtings-communicatie

Implementaal betekent dat communicatie een hoofdrol speelt vanaf het eerste ontwerp van het implementatieproject totdat de innovatie volstrekt ‘normaal’ is - dus de nieuwe norm. En dan bedoelen wij tweerichtings-communicatie. Want met roeptoeteren bereik je niets. 

 

Robbert Bloemendaal heeft langjarige ervaring als tekstschrijver én als implementatie adviseur. Hierdoor kan hij een grote bijdrage leveren aan een goed ontwerp van het implementatieproject. Daarbij is vanaf het begin de communicatie onderdeel van de voorbereiding, uitvoering én borging. 

 

Meer kracht - meer slaagkans

Story Telling zorgt ervoor dat er tweerichtingscommunicatie ontstaat en dat de implementatie aanhaakt bij wat de betrokkenen echt bezig houdt. Als gecertificeerd Business Storytelling Practitioner maakt Robbert de onderstroom zichtbaar. Hierop vervolgens inspelen geeft het project veel meer kracht – en dus slaagkans. 

 

Ook middelen als interactieve sessies met de betrokkenen, regelmatige blogs, interviews met sleutelfiguren en optimaal getoonzette flyers, presentaties en video’s dragen bij aan het succes. Het Implementaal team levert al deze producten in samenhang.

 

Implementaties voor o.a.

> Om U 3.0

> Flevoziekenhuis

> Philips Healthcare

> Rijnstate ziekenhuis

> Julius Centrum, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht (consortium)

> Livassured Nightwatch

certificaat story telling.png

Maak kennis met Taalbouw!

bottom of page